Umowa Pośrednictwa

Informacje i Umowy pośrednictwa

Postanowienia zawarte w poniższych dokumentach stanowią jedynie propozycję zawarcia umowy z Pośrednikiem o przedstawionej w nim treści. Pośrednik nie uzależnia jednak zawarcia umowy z Zamawiającym od przyjęcia przez niego z góry treści proponowanych niniejszym dokumentem i dopuszcza ich modyfikację w ramach negocjacji zmierzających do zawarcia umowy. Powyższe oznacza, że Pośrednik nie narzuca Zamawiającemu zawartych w niniejszym dokumencie postanowień i dopuszcza w tym zakresie uzgodnienia indywidualne, oparte na uprzednim poinformowaniu Zamawiającego o jego prawach i obowiązkach. Możliwość uzgodnień indywidualnych nie dotyczy postanowień wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności tych od których zależy ważność umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

UMOWA POŚREDNICTWA NA 0% JEST NIEWAŻNA:

Zgodnie ze znowelizowaną Ustawą o gospodarce nieruchomościami od 1 wrzesnia 2107r. pośrednikiem może byc tylko przedsiębiorca oraz musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC.

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami polega na odpłatnym wykonywaniu czynności pośrednictwa. Odpłatność nie może być symboliczna np za 1,- zł i taka umowa nie jet umową pośrednictwa.

Jeżeli zawierasz umowę pośrednictwa na 0% prowizji:

- zostałeś wprowadzony w błąd, gdyż usługa pośrednictwa jest usługą płatną

- z prawnego punktu widzenia nie zawarłeś umowy pośrednictwa, więc nie masz prawa do roszczeń

- Twoje czynności pośrednictwa nie są objete ubezpieczeniem OC pośrednika, więc ryzyko pozostaje po Twojej stronie

Umowa pośrednictwa za 0% jest nieważna

 

Zapraszamy do zapoznania się z umowami pośrednictwa.

- Umowa pośrednictwa przy kupnie nieruchomości, do pobrania Tutaj!

- Umowa pośrednictwa przy sprzedaży nieruchomości, do pobrania Tutaj!

- Umowa pośrednictwa przy sprzedaży nieruchomości na zasadach wyłączności, do pobrania Tutaj!

- Umowa pośrednictwa przy najmie nieruchomości, do pobrania Tutaj!

Inne dokumenty

Poniżej znajdziecie Państwo wzory innych druków dostępnych w formacie PDF, przydatne przy zawieraniu transakcji kupna-sprzedaży mieszkań domów, działek i lokali.

- Protokół przekazania mieszkania, domu, lokalu, do pobrania Tutaj!

- Wniosek do sądu o wpis w istniejącej księdze wieczystej, do pobrania Tutaj!

- Wniosek do sądu o założenie księgi wieczystej, do pobrania Tutaj!

- Protokół zdawczo odbiorczy PGNiG, dotyczący instalacji gazowej, do pobrania Tutaj!

- Protokół zdawczo-odbiorczy energii elektrycznej, dla klientów indywidualnych do pobrania Tutaj!

 Cennik usług

- Cennik usług, do pobrania Tutaj!